Yhdistyksen historiaa

Otto Wilhelm Backman muutti 1888 Helsingistä Kuopioon ja sai marraskuun 21. päivänä luvan kirjapainon perustamiseen kaupunkiin. Kuopion kirjapainoelämässä alkoi vilkas kehityksen kausi.

Kuopion Kirjanpainajain Yhdistys r.y. perustettiin 13.09.1891 silloisessa Niskasen kahvilassa, Kauppakatu 47. Kokoukseen osallistui 15 kirjaltajaa perustamaan omaa ammattiyhdistystä.

Toimintansa aikana Kuopion Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. on ollut mukana koko graafista alaa koskevassa, valtakunnallisessa työehtosopimukseen tähtäävässä työtaistelussa viisi kertaa (1911, 1917, 1949, 1956, 1967), lisäksi on yhteiskunnallinen jälkeenjääneisyys pakottanut koko työväenliikkeen suurlakkoon kaksi kertaa (1905 ja 1917), kirjatyöntekijät ovat näissä olleet muiden mukana hankkimassa äänioikeutta ja 8 tunnin työaikalakia.

Tärkeä tapahtuma Kuopion Kirjanpainajain Yhdistyksen toiminnassa on ollut Suomen Kirjaltajaliiton perustavaan kokoukseen osallistuminen 18.-20.08.1894. Edustajaksi oli valittu latoja Werner Mallenius.

Kirjaliiton osastojen lukumäärä vuonna 1897 oli 13.

Tammikuun 20. pnä 1897 Suomen Kirjaltajaliitolta tuli kirjelmä, jossa yhdistyksen uudet säännöt mainittiin hyväksytyksi ja yhdistys liitetyksi osastoksi liittoon.

Näissä säännöissä, jotka saivat Lääninhallituksen vahvistuksen 11. pnä helmikuuta 1897, muutettiin yhdistyksen nimi Kuopion Kirjaltajain Yhdistykseksi.

Vuonna 1916 muutettiin osaston nimeksi Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton osasto n:o 14, mitä nimeä se kantoi parikymmentä vuotta.

Vuonna 1921 hyväksyttiin lipun malli ja siihen Atte Syvänteen laatima merkkiluonnos sekä lipun väriksi oranssi. Lipun juhlallinen vihkiminen tapahtui yhdistyksen 30-vuotisjuhlassa 13.11.1921.

Vuonna 1943 vuosikokous hyväksyi yksimielisesti esityksen osaston nimen muuttamiseksi Kuopion Kirjatyöntekijäin Yhdistys r.y. Aikaisempi nimi, Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton Kuopion Osasto n:o 14 r.y, oli turhan monimutkainen ja hankala käyttää jopa lyhennettynäkin.