Vuosikertomus 2023

Kuopion Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry toteuttaa sääntöjensä mukaista toimintaa alueensa jäsenistön
keskuudessa ja kokoaa sopimusaloilla työskentelevät palkansaajat, ammattiin opiskelevat, itsensä
työllistävät yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä työttömät yhteistoimintaan parantaakseen jäsentensä
työsuhteen ehtoja sekä ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja.

Työtilanne graafisella alalla pysyi vakaana Kuopion alueella, mutta alan työpaikoissa on käyty
muutosneuvotteluja ja työvoiman tarve on edelleen lievästi vähenevä.

Jäsenmäärä on laskenut lievästi johtuen työssä käyvien ja eläkeikäisten jäsenten määrän vähenemisestä. Jäseniä 28.11.2023 oli 204 (2.11.2022 oli 219 (-15). Heistä oli työnantajaperinnässä 44 (-5), jäsenmaksun
itse maksavia 38, eläkkeellä olevia vapaajäseniä oli 109 (-3), työkyvyttömyyseläkkeellä 6, opiskelijajäseniä 7
(-6). Jäsenten ikäjakauma painottuu yli 60-vuotiaisiin.

KKY täytti kertomusvuoden aikana 132 vuotta (13.9.2023).

Osaston haasteena on jäsenistön saaminen osallistumaan osaston toimintaan, tapahtumiin ja ay-
koulutuksiin. Virkistystoiminta kiinnostaa eniten.

Hallitus v. 2023: Matti Tiili puheenjohtaja, Antti Vepsäläinen varapuheenjohtaja, Sinikka Ukkonen sihteeri. Muut varsinaiset jäsenet olivat Juha Juutinen, Auli Partanen ja Juha Tirkkonen. Hallituksen ulkopuolisena
taloudenhoitajana ja kirjanpitäjänä toimii Satu Rönkkö/Finnomec Oy,
Varajäsenet: Jani Juutinen, Pekka Kaijomaa, Mikko Karjalainen, Kirsi Ojantie, Timo Vaistila ja Petteri Yli-Sikkilä.
Toiminnantarkastajat v. 2023 toiminnasta Eero Tuovinen ja Risto Vilokki.

TYÖPAIKAT JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Osaston jäsenten suurimmat työnantajat ovat Grano Oy, Posti Oy, Mediasepät Oy, Kirjapaino
L.Tuovinen Ky ja DS Smith. Alueen työpaikoilla noudatetaan kirjatyöntekijöiden TESsiä. Grano on
kolmen eri Tessin alla: Paltan, teknologiateollisuuden ja Kirjatyöntekijöiden TESsin.
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen yhteystiedot ovat olleet esillä KKY:n kotisivuilla.
Osaston työiässä olevista jäsenistä noin kolmasosa on itsemaksavia muilla aloilla toimivia.

KOKOUKSET

Hallituksen kokouksia pidettiin viisi kertaa (15.2., 5.4., 7.6., 20.9. ja 11.10.). Yleinen jäsenkokous
sääntömuutoksesta oli 29.11. Kevätkokous oli 4.5. ja syyskokous 29.11. Hallituksen järjestäytymiskokous
pidettiin 29.11.2023.

VIRKISTYS

Tapahtumissa on käänteinen omavastuu, eli osasto maksaa tapahtumat, mutta mikäli ilman pakottavaa
painavaa syytä jää pois, osasto perii jäseneltä koko summan. Tapahtumista on ilmoitettu osaston sivuilla
ja ne ovat olleet tarkoitettu avoimesti kaikille jäsenille.

Tapahtumia v. 2023 oli yhteensä yhdeksän:
- Kaupunginteatteri Iso Iita ja ruokailu kiinalaisessa 14.1. / 14 osallistujaa
- KalPa- Kärpät, Hall of Fame-aitio 25.2. / 18 osallistujaa
- keilailutapahtuma Keilakukossa 31.3. / 13 osallistujaa
- KuPS- HJK 5.5. / 13 osallistujaa.
- Luoto ja Viinijuhlat 1.7, osallistujia oli 21, joista 20 molempiin, 1 ruokailuun
- Rauhalahti kesäteatteri 13.7, osallistujia oli 18
- Teollisuusliiton liittoristeily 9.-10.9, osallistujia oli 6
- keilailutapahtuma Keilakukossa pe 10.11, osallistujia oli 7
- Pikkujoulutapahtuma Amarillo ja Musiikkikeskus 2.12, osallistujia oli 17, lisäksi vain ruokailuun 4

KOULUTUS JA YHTEISTOIMINTA

Liitosta tulleet tiedotteet koulutuksista puheenjohtaja on välittänyt muille hallituksen jäsenille.
- osaston edustajina SAK:n paikallisjärjestön ja muiden yhteistyöjärjestöjen kokouksissa toimivat
Juha Juutinen ja Antti Vepsäläinen.

TALOUS

Kiinteää omaisuutta on Nilsiän Tahkon lomaosakehuoneisto, jonka tuloslaskelma on tasapainossa.
Käteistä on pankkitilillä sekä osakkeita säilytyksessä Osuuspankissa. Tilikauden alijäämä oli
-8,633,73 €, vastattavaa 37.135,12 €. Tarkoituksena ei ole kerätä ylijäämää, vaan toimia jäsenten hyväksi.

Tase 31.12.2023: Pysyvät vastaavat 25.300,04 €, vaihtuvat vastaavat 11.835,08 €, vastattavaa 37.135,12 €. Oma pääoma 36.560,29 €. Tulos: tilikauden alijäämä -8,633,73 € (v. 2022 -5,493,83 €, v. 2021: -5,591,45 €).

TIEDOTUS

Sääntömääräisistä kokouksista ja muista tapahtumista ilmoitettiin osaston kotisivulla.

TAHKO

Vuonna 2023 käytössä oli Tahkon lomaosake edelleen kuuden viikon välein. Varattavissa olleet
viikot olivat katsottavissa / varattavissa kotisivuilta. Tavoitteena on ollut pitää Tahkon kulut ja
tuotot (vuokraus jäsenille) tasapainossa.