Toimintasuunnitelma 2024

Yhdistyksen tarkoituksena on toteuttaa sääntöjensä mukaista toimintaa alueensa jäsenistön keskuudessa ja koota sopimusaloilla työskentelevät palkansaajat, ammattiin opiskelevat, ammatinharjoittajat sekä työttömät yhteistoimintaan parantaakseen jäsentensä työsuhteen ehtoja sekä ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja. Yhdistyksemme on SAK:n Kuopion aluepaikallisjärjestön ja TSL:n jäsenyhdistys.

Yhdistyksemme täyttää kertomusvuoden aikana 133 vuotta (13.9.2024). Yhdistyksemme jäsenmäärä 28.11.2023 oli 204 (2.11.2022 oli 219=--15). Heistä oli työnantajaperinnässä 44 (-5), jäsenmaksun itse maksavia 38, eläkkeellä olevia vapaajäseniä oli 109 (-3), työkyvyttömyyseläkkeellä 6, opiskelijajäseniä 7 (-6)..

Osaston jäseniä työskentelee eniten Granolla, Mediasepillä, Offsetpaino L. Tuovisella ja Postilla sekä myös muilla aloilla toimivia itsemaksavia jäseniä. Yhdistyksen hallitus kannustaa jäseniä osallistumaan ammattiosaston ja liiton toimintaan.

Hallitus vuonna 2024-25: puheenjohtaja Matti Tiili, varapuheenjohtaja Antti Vepsäläinen, sihteeri Sinikka Ukkonen. Muut varsinaiset jäsenet ovat Juha Juutinen, Auli Partanen ja Juha Tirkkonen. Yleisvarajäseniä ovat Pekka Kaijomaa, Petteri Yli-Sikkilä, Timo Vaistila, Kirsi Ojantie, Mikko Karjalainen ja Jani Juutinen. Hallituksen toimikausi on 1.1.2024-31.12.2025. Toiminnantarkastaja on Risto Vilokki. Taloudenhoitaja on Satu Rönkkö/Finnomec Oy.) ( Päätökset syyskokouksessa 29.11.2023 ja järjestäytymiskokouksessa 29.11.2023)

KOKOUKSET
Kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Hallituksen järjestäytymiskokous pidetään ennen toimikauden alkua. Hallituksen kokouksia pidetään kaksi kertaa aina ennen sääntömääräisiä kokouksia. Tarvittaessa puheenjohtaja tai hallituksen jäsenet voivat esittää ylimääräisen kokouksen koolle kutsumista.

TIEDOTUS
Sääntömääräisistä kokouksista ja muista tapahtumista ilmoitetaan yhdistyksemme kotisivulla, sähköposteilla ja sosiaalisessa mediassa.

VIRKISTYS
Yhdistys järjestää jäsenistölle ja/tai osallistuu alueellisiin virkistystapahtumiin.

TAHKO
Vuonna 2024 on yhdistyksellämme käytössä Tahkon huoneisto kuuden viikon välein. Yhdistyksen jäsentenkäytössä olevat viikot ovat katsottavissa / varattavissa kotisivulta. Listaa päivitetään aina varauksen tapahduttua. Varaukset viimeistään kaksi viikkoa ennen haluttua ajankohtaa. Vaihto on torstaina klo 18.

EDUNVALVONTA
Paino- ja media-alaa sekä jakelua koskevat työehtosopimukset ovat voimassa 28.2.2025 saakka.
Työaika- ja muut paikalliset sopimukset on hyvä tarkistuttaa liiton edunvalvontaosastolla. Yhdistyksemme neuvoo jäseniä näissä asioissa ja on tarvittaessa tukena.

ALUETOIMINTA
Yhdistyksemme osallistuu Teollisuusliiton alueelliseen yhteistoimintaan Savo-Karjala / Kaakkois-Suomi -alueella.

KOULUTUS
Osallistumme liiton ja aluetoimiston tarjoamaan koulutukseen. Yhdistyksellämme on mahdollista järjestää omaa tai alueellisesti järjestettyä koulutusta yhteistyössä muiden osastojen ja aluetoimiston kanssa.

Teollisuusliiton koulutuspaikka on Murikka-Opisto Tampereen Teiskossa. Koulutustarjonta on monipuolista jäsenille. Myös alueellista koulutusta järjestetään tarvittaessa. Teollisuusliiton aluetoimisto on Kuopiossa Vuorikatu 20, 3.kerros.

Työttömille on omia kursseja ja tapahtumia. Kannustamme jäsenistöä osallistumaan liiton tarjoamiin koulutusmahdollisuuksiin sekä osallistumaan paikalliseen SAK:n aluetoimintaan ja TSL:n koulutuksiin.

TALOUS
Työllisten määrä on ollut graafisella alalla pitkään lievästi laskeva mediamurroksen, digisiirtymän ja kulutustottumusten muutoksesta johtuen. Suomen talous on menossa taantumaan loppuvuonna 2023. Inflaatio ja korot ovat nousseet v. 2023 aikana. Rakentamisen pysähtyminen vaikuttaa suoraan negatiivisesti graafiselle alalle ja julkaisutoimintaan. On toiveita, että taloustilanne paranee v. 2024.

Yhdistyksellä on omistuksessa Tahkon lomaosakkeen 1/6-osuus sekä Kuopion Osuuspankissa käyttötili ja osakkeiden arvo-osuustili.
Yhdistyksen rahatilanne on hyvä ja rahoja käytetään jäsenistön hyväksi koulutus- ja virkistystapahtumiin suunnitelmallisesti. Budjettia 2024 laadittaessa on varauduttu siihen, että varoja riittää tarpeellinen määrä käytettäväksi toimintaan jäsenistön hyväksi. On varauduttava myös sekä osaston toiminnan jatkumiseen että hallittuun alasajoon seuraavan kaksivuotiskauden 2024-2025 jälkeen.

PALAUTE
Palautetta, kehittämisehdotuksia tai muuta viestiä yhdistyksemme hallitukselle voi lähettää verkossa kotisivun kautta tai sähköpostilla: 7014kky(at)gmail.com sekä suoraan hallitukselle. Yhdistyksemme sivulta löytyvät hallituksen jäsenten yhteystiedot.